Yeniden yapılanma: Kuruluşların iş yapış tarzını sektörlerinin ve küresel rekabetin koşullarına göre yeniden tasarlayarak rekabet (savaş) gücü kazandırmak.

Stratejiler: Özlem (vizyon), Özgörev (misyon), hedefler ve politikaların belirlenmesi ile yol haritası çıkartılması.

Teknoloji: saptanan yol haritası üzerinde ilerlerken öncülüğü yakalayıp sürdürebilmek için hangi teknolojileri edineceğini belirlemek.

Yaratıcılık: koşullanmaları kaldırıp, değiştirip, yaratıcı fikrin gelişmesine ortam hazırlamak.

Yenilikçilik: yaratıcı fikrin ederi yüksek yenilikçi uygulamasını oluşturan ürün tasarım ve geliştirme sistemi kurulması.