Fikri Mülkiyet

Nitelikli katma değer üretebilmek adına zihni ile çalışan insan kaynaklarının çıktısı, fikri mülkiyet olmaktadır. Günümüzde, sanayimizin ürettiği ürünler genelde, kamu malı olmuş teknolojiler taşıdıkları ve benzerlerinden "farkı, fiyatı" olmak üzere farklılık gösterdileri için, fikri mülkiyet karvamı ve bunun değeri toplumda tam olarak yerleşmemiştir. İnsan kaynağının koşullanması (paradigma) değiştikçe ve zihni ile üreterek yaşamını kazanan insanların sayısı arttıkça fikri mülkiyetin anlamı daha iyi kavranacaktır. Günümüzde pek önemsenmeyen, fikri mülkiyetin tapusu anlamına gelen patent alma işlemleri de o zaman önem kazanacaktır.

Fikri mülkiyetin değerinin toplumda yer etmesi ile birlikte bunun alınması - satılması (teknoloji transferi), kiraya verilmesi (lisans altında üretim, "royalty") anlam kazanacak, ticaret hacminin kayda değer bir kısmı bundan oluşmaya başlayacaktır. Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu vurgularken, bu köprüyü bir teknoloji köprüsü konumuna getirmek, teknolojinin ticaretinden para kazanmak kavramları, ümit edilir ki yerlerini bulacaktır.