Katma Değer

Ülkemizde genellikle bilek gücü ya da el becerisine dayalı katma değer yaratılması yaygındır. Ancak aynı alanda, yakın zamanda rejim değişikliği geçirerek serbest piyasa ekonomisine doğru yol alan ülkelerin küresel ekonomiye sunduğu olanaklar, büyük miktarlarda bir arz yaratmıştır. Dahası bu arz, Türk toplumunun aynı işi yapmak için taşıdığı beklentilerin çok altında bedelle sunulmaktadır. Söz konusu ülkelerin yarattığı "düşük bedel" rüzgarı, ülkemizde yapılan işlerin, toplumun beklentilerinin altına inmesi sonucunu doğurmaktadır. "Ucuz işçilik" ile yarışmak, aynı işi daha düşük bedelle yapmak, ederi daha düşük katma değer yaratmak, daha az ciro daha az kazanç anlamına gelmektedir. Bu küresel rüzgarın karşısında direnmeye çalışmak, ya da onunla sürüklenmek, aynı katma değeri daha düşük bedelle sunan ülkelerle yarışmak, gönencimizi artırmayacaktır.

Yapılması gereken daha nitelikli alanlara sıçramak, o alanlarda katma değer üreterek gönenç düzeyi daha yüksek olan ülkelerle rekabet etmektir.