Özlem ve Özgörev

Akurgal Danışmanlık'ın özlemi; Ülkemizin bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma gelmesi, en azından üç alanda, dünyada ilk akla gelen birkaç ülkeden biri olarak yer almasıdır. Söz konusu önderlik, ekonomik alanlarda olabileceği gibi teknoloji, bilim, sanat ve spor alanlarında da olabilir.

Akurgal Danışmanlık, bir alanda önder, lider olmanın rastlantılara bırakılmamasına, bunların düşünülerek ve planlanarak elde edilmesinin gereğine inanmaktadır. Ülkenin idaresinin, yakın erimli sorunların yanı sıra, kuşakların ötesine etki edecek şekilde düzenlemeler belirlemesi ve devlet politikası olarak uygulamasının gereğini görmektedir. Bu amaçla birkaç yılda bir yenilenecek uzgörü çalışmaları yapılmasını desteklemektedir.

Akurgal Danışmanlık, bu özlemi çerçevesinde, kendisini, devleti, kurum ve kuruluşları, şirketleri, gönüllü toplum örgütlerini (sivil toplum kuruluşu) kendi özlem ve özgörevlerini belirleyerek yapılanmaları, ortak hedeflerde buluşmaları, hedeflere ulaşmada uygulayacakları politika ve yol haritalarını belirlemeleri konusunda bilgilendirmekle, destek vermekle görevli görmektedir.

Dip not: Uzgörü sözcüğü, İngilizce'deki "foresight" kelimesinin karşılığı olmak üzere Dr. Atilla Öner tarafından türetilmiş bir sözcüktür. Sayın Öner'e göre, "uzgörü"yü, İngilizce'deki "forecast", tahmin, kestirim, öngörü sözcüğünden ayıran, içinde ve kavramında yer alan üç "uz"dur. Bunlar, ileri sürülen görüşün, uzmanlar tarafından, uzun erimli bir dönem için ve üzerinde uzlaşılarak elde edilmiş olmasıdır.